Vad vi gör

Kom4u jobbar med tekniska kommunikationslösningar för företag. En viktig del i vårt arbete är att sätta oss in i vilka kommunikationsbehov som finns på en arbetsplats, för alla företag är olika och det finns ingen färdig mall att gå efter. Vi skräddarsyr lösningar som gör att ni inte behöver fundera över hur ni kommunicerar. Att nå ut till någon på andra sidan jordklotet ska vara lika okomplicerat som att föra ett samtal öga mot öga. Vi gör kommunikation enkelt!

Telekommunikation

Enkelt förklarat kan man dela upp teknisk kommunikation i två delar: telekommunikation och datorkommunikation. När det gäller telekommunikation så är det helt enkelt den gamla hederliga telefonen som det handlar om, och vi arbetar förstås både med vanlig telefoni och mobiltelefoni. IP-telefoni (även kallad webbtelefoni eller bredbandstelefoni) arbetar vi också med, men det faller under kategorin datorkommunikation. Under telekommunikation finns också telefax, som nu för tiden till stor del har ersatts av e-post (och scanner) men som ändå finns kvar som kommunikationsväg för de som har användning för tjänsten. Kom4u hjälper dig att hitta de telefonilösningar som du behöver för att förenkla din vardag på arbetet.

Datorkommunikation

För enkelhetens skull har vi valt att dela upp kommunikationen i två delar, men egentligen är det så att även datorkommunikation innefattas av telekommunikationsområdet. Som nämnt ovan med IP-telefoni så finns det många delar där telekommunikation och datorkommunikation inte har någon tydlig gräns och där de olika områdena överlappar. Det finns dock en tydlig skillnad, och det är förstås att datorkommunikationen sker över datornätverk. Förutom IP-telefoni så innefattar datorkommunikation även exempelvis tjänster för e-post och videokonferenser. Helt enkelt områden för kommunikation via datorer. Detta är en värld som ständigt utvecklas och utvecklingen går snabbt. Vi på Kom4u håller oss alltid uppdaterade för att kunna erbjuda dig de mest passande lösningarna för just ditt företag.